Föreslå evenemang till Kalendern

Här kan du föreslå ett evenemang som saknas i kalendern.
OBS: Om du skickar med en bild så måste du själv ha tillåtelse att publicera bilden (Datainspektionens regler för publicering av bilder). 
Ange de uppgifter du känner till om evenemanget i formuläret. Du måste ange kontaktinformation till dig så vi kan återkoppla till dig om oklarheter uppstår, samt att vi återkopplar när evenamanget är tillagt.
    

  • (max 50 MB)
  • Du måste kryssa denna ruta även om du inte laddat upp en bild